Telefon

+36 20 5290529

E-mail

info@guashamasszazs.hu

Nyitvatartási idő

Hétfő - Péntek: 9-19

A https://guashamasszazs.hu/ honlapot Gyarmati Ágnes ev., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteteti, amely weboldalt masszázs szolgáltatás kapcsán felmerülő időpontfoglalás és a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, valamint digitális tartalom szolgáltatás megrendelése érdekében (a továbbiakban: Szolgáltatás), hozta létre. 

Elérhető szolgáltatások

A honlapon szereplő masszázsszolgáltatások, amelyek igénybe vehetőek: GUASHA masszázs Stúdió, Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9. Fsz. 10.

Digitális tartalom szolgáltatás: a weboldalon keresztül történő megrendeléssel

Szolgáltató adatai 

Márkanév: GUASHA masszázs
Üzemeltető neve: Gyarmati Ágnes ev.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9 Fsz. 10.
E-mail cím: info@guashamasszazs.hu
Telefonszám: +36 20 529 0529
Adószám: 55998466-1-35

A szolgáltató a honlapon szereplő szolgáltatások elvégzéséhez szükséges Masszőr és Természetgyógyász Képző által szervezett képzéseken szerzett, nyilvántartási számmal ellátott, többnyelvű tanúsítványokkal rendelkezik, anatómiai és élettani alapjait tekintve pedig, azokat egyetemi végzettségéhez szükséges oktatása alatt szerezte. 

A szolgáltatások nem helyettesítik az orvosi ellátást, nem minősülnek terápiának vagy gyógykezelésnek!

Mielőtt bármilyen masszázsra jelentkezik, olvassa el az ellenjavallatokat!  

A masszázs ellenjavallatai:

 • Akut állapotok
 • Akut sérv
 • Előrehaladott csontritkulás
 • Gyulladásos betegségek
 • Fertőző betegségek, láz
 • Csonttörés, ficam, égés, trauma
 • Ittas, drogos állapot
 • Vérzékenység
 • Epilepszia
 • Súlyos szívbetegség
 • Szívritmuszavar
 • Ingadozó magas vérnyomás
 • Bőrelváltozások (fertőzések, sérülések)
 • Rosszindulatú daganat
 • Terhesség esetén az első és utolsó 2 hónap (illetve a deréktáj kihagyásával csak frissítő, nem megterhelő masszázs végezhető)
 • Menstruáció legerősebb napja
 • Obliteratív (elzáródásos) érbetegségek
 • Akut vénás betegségek
 • Visszér betegség esetén alsó végtag masszírozása
 • Trombózis
 • Mentális betegségek
 • Bizonyos gerincbetegségek (nem minden esetben)
 • Műtétek után 4 hétig legalább (utána az állapot függvénye, illetve orvosi engedéllyel)
 • Tetoválások után 3 hétig (a közvetlen területet)

Az árak változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja! A szolgáltatások nem helyettesítik az Orvosi ellátást, nem minősül terápiának vagy gyógykezelésnek! 

Tárhelyszolgáltató adatai:
Szolgáltató neve: EZIT Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail cím: info@ezit.hu

Telefonszám: +36 1 700 40 30
Adószám: 23493474-2-41

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe a szolgáltatást, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁFSZ értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Adatvédelmi Nyilatkozat elérhetősége:
https://www.guashamasszazs.hu/adatvedelmi-iranyelvek

Nyújtott szolgáltatások köre

A honlapon található masszázsszolgáltatások, melyek tájékoztató jelleggel szerepelnek az oldalon. Igénybevételük kizárólag telefonon vagy személyesen történő egyeztetéssel lehetséges,

Tárhely-szolgáltatás

Tárhelyszolgáltató adatai
Szolgáltató neve: EZIT Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail cím: info@ezit.hu

Telefonszám: +36 1 700 40 30
Adószám: 23493474-2-41

Megrendelés és fizetés

Megrendelés menete

A masszázsszolgáltatás igénybevétele időpont foglalással lehetséges. (A kezelt adatok körét lásd az Adatvédelmi Nyilatkozatban.) Az időpontfoglalás történhet személyesen, telefonon, vagy messenger alkalmazásban. A térítésköteles szolgáltatások megrendelése előtt, ha szükséges újbóli adategyeztetés történik, a szolgáltatás pontos ismertetése és a fizetendő díj pontos feltüntetése mellett. A szolgáltatás megkezdése előtt állapotfelmérő lap kitöltése szükséges, a vendég állapotának, esetleges problémáinak vagy betegségeinek felmérése érdekében.

Digitális tartalom szolgáltatás igénybevétele – a www.guashamasszazs.hu weboldalon keresztül, megrendelő űrlap segítségével, vagy elektronikus levél segítségével (Email).

Fizetés menete

Masszázs szolgáltatás GUASHA masszázs Stúdióban – A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése készpénzes fizetéssel lehetséges.

Digitális tartalom szolgáltatás – A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a szolgáltató által megadott folyószámlára történő átutalással lehetséges.

Szállítás menete

A masszázsszolgáltatás teljesítése helyben, a GUASHA masszázs Stúdióban történik, szállításra nem kerül sor.

A digitális tartalom a megrendelés és a szolgáltatás ellenértékének megfizetése után digitális úton válik elérhetővé.

Elállás joga

Masszázs szolgáltatás igénybevétele GUASHA masszázs Stúdióban – A fogyasztó és a szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a felhasználó a megrendelt szolgáltatás aktiválásától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, felmondhatja a megrendelt szolgáltatást.

Digitális tartalom szolgáltatása – A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, a fogyasztó / megrendelő a szolgáltatás megrendelésével előzetes beleegyezését adja, hogy a szolgáltatás vételárának megfizetése és ennek, a Szolgáltató fogyasztó felé történő visszaigazolása után kezdi meg a Szolgáltató a teljesítést, vagyis a digitális tartalomhoz való hozzáférés biztosítását, így a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről is, hogy az online digitális tartalom hozzáférése teljesítésének megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet 20. § szerinti jogát, azaz a digitális tartalom hozzáféréséhez való biztosítása után elveszíti a megrendelésétől és vásárlásától való elállás jogát, így a szolgáltatás részleges vagy teljes díjának visszatérésére nincs lehetőség.

Garancia, jótállás

A térítésköteles szolgáltatások tekintetében a szolgáltató évi 98,5%-os rendelkezésre állási időt szavatol.

A digitális tartalomhoz való hozzáférés biztosítása a szolgáltatás díjának megfizetése után.

Vegyes rendelkezések

Jogok gyakorlása, jogorvoslat

A szolgáltató és a felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A felhasználó és a szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét.

Módosítás

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. Módosítás esetében a szolgáltató a módosított feltételeket elérhetővé teszi a szolgáltatás nyitóoldalán.

Értelmező rendelkezések 

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen; 

Megrendelő: a honlapon keresztül szolgáltatást megrendelő, szerződést kötő személy; 

Szolgáltató: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Szolgáltató; 

Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között a szolgáltatás megrendelésével létrejövő szerződés; 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan megrendelői szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek; 

Honlap: https://www.guashamasszazs.hu/ weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül; 

Digitális tartalom szolgáltatás: Nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom hozzáférésének biztosítása díj ellenében.

Távollévők között kötött szerződés: olyan megrendelői szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;  

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;  

Szolgáltatás: az a magatartás, amelyet a jogosult a kötelezettől követelhet, illetőleg amelyet a kötelezett a szerződés alapján tanúsítani köteles. 

Üzlethelyiség:  

 1. a) bármely ingatlan, ahol Szolgáltató a tevékenységét állandó jelleggel folytatja, 
 2. b) bármely ingó dolog, ahol Szolgáltató a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja; 

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan megrendelői szerződés,  

 1. a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;  
 2. b) amelyre vonatkozóan Megrendelő tett ajánlatot Szolgáltatónak az a) pontban meghatározott körülmények között;  
 3. c) amelyet Szolgáltató üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy Szolgáltató – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett Megrendelővel Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy  
 4. d) amelyet Szolgáltató által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások Megrendelő számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;  

Szerzői jogok 

Figyelemmel arra, hogy a weboldal a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, ezért fenntart magának minden jogot a weboldal, illetőleg annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében.  

Digitális tartalom szolgáltatás – A szolgáltató által létrehozott digitális tartalom a szolgáltató szellemi terméke, így a fogyasztó köteles tartózkodni a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatának elérhetővé tételétől harmadik fél számára.

Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire és a digitális tartalmaira. 

Jogainak megsértése esetén a Szolgáltató a Megrendelővel szemben követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetőleg teljesítésében résztvevő Megrendelőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetőleg megsemmisítését.  

A szerzői jog megsértése esetén a Szolgáltató a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.  

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben egyebekben az Adatvédelmi szabályzat rendelkezései az irányadóak.